Λίγα λόγια

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων περιλαμβάνει ενασχόληση με αντικείμενα όπως αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, δίκαιο του κτηματολογίου, δίκαιο της ενέργειας, εμπράγματο δίκαιο, ποινικό δίκαιο, δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων  κ.α. τόσο σε επίπεδο δικαστηριακής πρακτικής, όσο και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Παράλληλα προσφέρουμε υπηρεσίες διαμεσολάβησης για τις υποθέσεις που αφορούν στο Ν. 4640/2019 και στην κτηματολογική διαμεσολάβηση σύμφωνα με το Ν. 4821/2021.

Η δικηγορική μας εταιρεία σε συνεργασία με ομάδα κτηματομεσιτών, μηχανικών, τοπογράφων, συμβολαιογράφων και φοροτεχνικών αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα την εξεύρεση ακινήτων, αγορά, ανακαίνιση και διαχείριση αυτών. 

περισσότεραρωτήστε μας

Τελευταία Νέα

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ν.4800/2021 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Τροποποίηση του άρθρου 1510 Α.Κ. – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1513 Α.Κ. 1.Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1510 του Αστικού Κώδικα…

περισσότερα...

Οφειλές κοινοχρήστων

Σε περίπτωση οφειλής κοινοχρήστων μπορεί να ασκηθεί αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει συγκεκριμένα έγγραφα, όπως, ενδεικτικά: α) τις αποδείξεις κοινοχρήστων, σε συνδυασμό με το απόσπασμα του κανονισμού της πολυκατοικίας, που βεβαιώνει την ποσοστιαία συμμετοχή του υπόχρεου στις δαπάνες αυτές β) Το…

περισσότερα...

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Ατομικός  Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Με το άρθρο 84 του Ν 4600/2019 καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α., ο οποίος τίθεται σε λειτουργία με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ποιος ο σκοπός του Α.Η.Φ.Υ.; Αποσκοπεί στην προάσπιση, την προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού…

περισσότερα...