Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Από 29-08-2019 ισχύει και εφαρμόζεται ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α’) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον από 25.5.2018 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Το γραφείο μας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της ιστοσελίδας  μόνο όταν οι χρήστες οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν για να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας.

Συλλέγουμε και περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα  προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, που δικαιολογούνται βάσει της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα περαιτέρω με τρόπο που είναι ασύμβατος με εκείνους τους σκοπούς και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ως άνω για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών ή ανεξάρτητων συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών, στις οποίες οι πελάτες μας είναι μέρος, ή για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή την απάντηση σε ερωτήσεις που οι πελάτες μας έχουν διαφορετικά ζητήσει.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει οριστεί η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΛΦΕΤΑ του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πεστών αρ. 23, τηλ 6937148183, penny.molfeta@gmail.com

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου για την άσκηση των προβλεπόμενων στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία δικαιωμάτων του όπως αυτό της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας και της εναντίωσης. Ο επισκέπτης δικαιούται να αναφερθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου

Παρακάτω παραθέτουμε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα πρόσβασης, Δικαίωμα διόρθωσης, Δικαίωμα διαγραφής, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας, Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για σκοπούς υποβολής ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή άσκησης δικαιώματος που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του γραφείου μας, ως ανωτέρω.