*Εμπράγματο-δίκαιο ακινήτων

Έλεγχοι τίτλων ακινήτων, σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλησιών, διόρθωση καταχωρήσεων κτηματολογικών εγγραφών.  Μεταβιβάσεις ακινήτων, σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, διαφορές οροφοκτητών, διαπραγματεύσεις σε αγοραπωλησίες, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις. Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου.

*Οικογενειακό

Οικογενειακές-γαμικές διαφορές, συναινετικά διαζύγια ή κατά αντιδικία, διατροφή και επιμέλεια και γονική μέριμνα, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, συμμετοχή στα αποκτήματα από τον γάμο,  υιοθεσίες, ενδοοικογενειακή βία

*Κληρονομικό

Ζητήματα εξ αδιαθέτου κληρονομιάς, διαθηκών και ακύρωσης όρων διαθήκης, αποποιήσεις, ερμηνεία διαθήκης,  αποποίηση  κληρονομιάς, διαχείριση κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου.

*Ενοχικό

Συμβάσεις, αρραβώνες και ποινικές ρήτρες, εκχωρήσεις, ενέχυρα, μισθώσεις – Χρονομισθώσεις, εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων (μισθώματα, δάνεια κ.λπ.), αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες (διεκδίκηση αποζημιώσεων κάθε είδους), τροχαία ατυχήματα.

*Σωματεία

Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, πλήρης νομική υποστήριξη για την λειτουργία και την τροποποίηση των καταστατικών τους.