Αίτηση ανανέωσης-χορήγησης αδειών παραμονής, αίτηση χορήγησης ασύλου σε πρόσφυγες, αίτηση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας, αιτήσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές στην Ελλάδα, κατάθεση αίτησης για διαγραφή απελάσεων αλλοδαπών, κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων διοικητικής απέλασης αλλοδαπών που έχουν εισέλθει παρανόμως στη χώρα. Διαδικασία έκδοσης golden visa.