Επιτρεπτό της επεξεργασίας των δεδομένων, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα, τις συνέπειες (αστικές, ποινικές, διοικητικές) από την παράνομη επεξεργασία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων ασθενών, ασφαλισμένων, εργαζομένων, την προστασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, τη διασυνοριακή ροή δεδομένων, τη στάθμιση μεταξύ ιδιωτικότητας και ελευθερίας της έκφρασης.