Εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών, υποχρεωτική αρχική συνεδρία ( ΥΑΣ ). Σχολική διαμεσολάβηση, οικογενειακή διαμεσολάβηση.