Ολοκληρωτική διαχείριση των ακινήτων των ιδιοκτητών που είτε είναι κάτοικοι εξωτερικού είτε Ελλάδος. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναζήτηση μισθωτών, την σύνταξη των μισθωτηρίων συμβάσεων, την φορολογική διαδικασία, την μηνιαία παρακολούθηση είσπραξης των μισθωμάτων και καταβολής δαπανών ιδιοκτητών  κ.λ.π.