Υποστήριξη  στα πλαίσια της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων. Προετοιμασία και οργάνωση φακέλου και συμβουλευτική υποστήριξη. Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.