Διεκδίκηση δικαιωμάτων εργαζομένων, εργοδοτών, συμβάσεις εργασίας, εργατικά ατυχήματα.