Στο ΦΕΚ Β 6444/2021 δημοσιεύτηκε  η κοινή υπουργική απόφαση για τη λειτουργία του θεσμού του Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή που θεσπίστηκε με το αρ. 8 του Ν 4821/2021  με την έναρξη να τοποθετείται την 1.4.2022 οπότε και είναι υποχρεωτική η προσφυγή στη διαμεσολάβηση για όλες τις κτηματολογικές διαφορές. Τα γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη αναφορικά με κάθε κτηματολογική διαφορά.