Αυτή η σελίδα σας εξηγεί τους όρους χρήσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον ιστότοπό μας. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Τον δικτυακό τόπος διαχειρίζεται η δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΛΦΕΤΑ, του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πεστών αρ. 23, τηλ. 6937148183

Σχόλια και άλλα υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών. Αποποιούμε κάθε ευθύνη και ευθύνη που απορρέουν από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε αυτά τα υλικά από οποιονδήποτε επισκέπτη στον ιστότοπό μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Τίποτα από τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να θεωρηθεί νομική συμβουλή καθ’ οιονδήποτε τρόπου ούτε ιδρύουν επαγγελματική σχέση με το γραφείο μας. Όλα τα αναγραφόμενα πρέπει να ελέγχονται από το χρήστη. Το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία βασιζόμενος στα άρθρα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας.

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την κατωτέρω πολιτικού απορρήτου. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.
Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορεί να γίνονται περιοδικά, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση του Δικτυακού Τόπου διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί επιλογής του νόμου. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση του παρόντος ιστοχώρου, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.