Πρόστιμο απο την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υποβλήθηκε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καταγγελία κατά της Τράπεζας  για περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συνιστάμενο στην αποστολή ειδοποιήσεων  Alerts σε τρίτο πρόσωπο, με το ονοματεπώνυμο της καταγγέλλουσας, το οποίο συνεχιζόταν παρά τη σχετική ενημέρωση της Τράπεζας.