ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β 644/31-12-2021, η κοινή υπουργική απόφαση για τη λειτουργία του θεσμού του Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή που θεσπίστηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4821/2021  με την έναρξη να τοποθετείται την 1.4.2022 οπότε και είναι υποχρεωτική η προσφυγή στη διαμεσολάβηση για όλες τις κτηματολογικές διαφορές. Πριν από τη συζήτηση της αγωγής…