Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών. Ρύθμιση τραπεζικών οφειλών. Διαπραγματεύσεις. Ρύθμισης δανειακής σύμβασης.